HbA1c-waarde

Alles over de HbA1c waarde

HbA1c. Klinkt ingewikkeld, maar gelukkig is het dat niet. En dat is fijn, want een goede HBA1c-waarde is essentieel voor een goede gezondheid, vooral voor patiënten met diabetes type 2. Hoe dat precies zit? Dat leggen we in onderstaand artikel uit. 

Inhoud

Wat is HbA1c?

Simpel gezegd meet HbA1c het gemiddelde van de bloedsuikerspiegel over een paar maanden. HbA1c is een afkorting van hemoglobine A1c. Daarnaast wordt HbA1c ook wel aangeduid met A1c, glycohemoglobine of geglycolyseerd hemoglobine. Een HbA1c-test wordt ook wel een A1C-test of hemoglobine-test genoemd. Belangrijk om te weten, is dat hemoglobine een eiwit is dat rode bloedcellen de kenmerkende rode kleur geeft. 

Deze rode bloedcellen komen in het bloed losse moleculen glucose tegen. Glucose bindt graag aan hemoglobine. Deze combinatie van glucose en hemoglobine heet HbA1c. Een HbA1c-test meet vervolgens hoeveel HbA1c er in het bloed aanwezig is.

Het getal dat hier uit komt, is de gemiddelde waarde over 2-3 maanden. Waarom een periode van drie maanden? Omdat dit de tijd is dat een rode bloedcel in leven is.  Als glucose eenmaal gebonden is, blijft het zitten tot de rode bloedcel inactief wordt. Hoe hoger de bloedglucose, hoe meer glucose er aanwezig is in het bloed en hoe meer glucose er aan hemoglobine blijft plakken. 

HbA1c versus een normale bloedsuikertest

Het verschil tussen een normale bloedsuikerspiegelmeting en een HbA1c-test, is dat de eerste alleen de bloedsuikerspiegel op dat moment zelf geeft. HbA1c laat daarentegen zien wat de bloedsuikerspiegel over een langere periode was.

Dit is vooral voor patiënten met diabetes type 2 nuttig. Hierdoor krijgen ze beter inzicht in hun bloedsuikerspiegel en weten ze dus ook of ze dingen aan moeten passen in hun behandeling. Echter geeft de HbA1c-test geen 100% uitsluitsel over een goede bloedsuikerspiegel. Een diabetespatiënt met type 2 die veel hypo’s (lage bloedsuiker) en hypers (hoge bloedsuiker) heeft gehad, kan wel een goede gemiddelde bloedwaarde hebben. Om deze reden blijft het (voor mensen met diabetes) dus wel essentieel ook hun bloedsuiker per moment in kaart te blijven brengen om een volledig beeld te krijgen. een volledig beeld wil zeggen dat we zowel iets weten over de gemiddelde bloedsuikerwaarde over een langere tijd én ook op de hoogte zijn van de bloedsuikerwaarde op een specifiek moment. Dit laatste kan door bijvoorbeeld vingerprikken

Waarom is HbA1c belangrijk als je diabetes hebt?

Een HbA1c-test geeft diabetespatiënten een goed beeld van hun bloedsuikerspiegel. Indien je weet dat je diabetes type 2 hebt, krijg je vaak te maken met een HbA1c-test. Meestal is dit elke drie tot zes maanden. Deze hoeveelheid kan sterk toenemen als je bijvoorbeeld:

 • Zwanger wil worden;
 • Recent een aangepaste (diabetes)behandeling bent begonnen;
 • Problemen hebt met het controleren van je bloedsuikerspiegel.

De uitslag van een HbA1c-test geeft zorgprofessionals aanwijzingen over het wel/niet aanpassen van een behandeling. Voor artsen biedt een HbA1c -test de kans om te kijken of hun (diabetes)patiënt de bloedsuikerspiegel onder controle heeft. Is dit niet het geval? Dan is de HbA1c -waarde verhoogd. Het HbA1c-gehalte in het bloed kan om allerlei redenen veranderen. De waarde kan schommelen als je:

 • Ziek bent;
 • Andere geneesmiddelen gebruikt dan normaal;
 • Een verandering in levensstijl doorvoert;
 • Gestrest of depressief bent.

In dergelijke gevallen is het belangrijk een strakke vinger aan de pols te houden. Een verhoogd HbA1c kan ook in korte tijd al zorgen voor gezondheidsproblemen, zoals vasculaire schade. 

Waarom doe je een HbA1c-test?

 Een HbA1c-test heeft drie mogelijke functies:

 1. Vaststellen of iemand diabetes heeft;
 2. Bepalen of iemand een verhoogd risico op diabetes type 2 heeft (pre-diabetes);
 3. De bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt in de gaten houden.

We hebben al uitgelegd dat bij HbA1c een glucosemolecuul aan een hemoglobinemolecuul is blijven plakken. Je lichaam kan zo’n geglycolyseerd hemoglobinemolecuul niet goed gebruiken. Het gevolg hiervan is dat het molecuul in de bloedbaan blijft zweven en er steeds meer glucose aan hemoglobine blijft plakken. Hierdoor hoopt het op in het bloed. Dit is uiteraard gevaarlijk

Vanaf een leeftijd van 40-45 jaar wordt het aangeraden elke drie jaar een HbA1c -test te doen. Als hieruit blijkt dat er sprake is van pre- diabetes, is het advies elke 1-2 jaar een HbA1c -test te laten doen. Via Wellboard bieden wij een HbA1c-test aan. 

Wat is een optimale HbA1c-waarde?

Een gezond bereik voor HbA1c ligt vaak tussen 4,6 en 5,3 procent. Echter verschilt een optimale HbA1c-waarde per persoon. Deze waarde bespreek je in de meeste gevallen met een zorgverlener in het ziekenhuis of met je huisarts. Als uit een test blijkt dat het HbA1c-gehalte verhoogd is, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Pas in overleg met je diabetesteam de dosis medicatie aan. Als dat niet helpt, is er ook nog de optie een andere medicijn te proberen;
 • Ga meer bewegen. Meer bewegen is altijd gezond, maar verlaagt daarnaast specifiek de HbA1c-waardes;
 • Stop met roken. Roken zorgt voor een slechtere bloedsomloop en bij een verhoogd HbA1c-gehalte is dat dubbel gevaarlijk.

Wat als je HbA1c te hoog is?

Een hoog HbA1c-gehalte betekent dat er te veel suiker in het bloed zit. Hierdoor ontstaat er een grotere kans op diabetescomplicaties, zoals problemen met ogen en voeten. Dergelijke complicaties kunnen al optreden bij een kleine verhoging HbA1c.

Als je weet dat je een hoog HbA1c-gehalte hebt, is het belangrijk hier goede zorg voor te dragen. Wees je bewust van wat je kan doen om het HbA1c-gehalte naar beneden te krijgen en houd de HbA1c-levels tevens goed in de gaten. Dat wil zeggen dat je regelmatig controles laat doen. Doe dit bijvoorbeeld met onze HbA1c-test. 

Dat je HbA1c -waarde verhoogd is, wil niet gelijk zeggen dat er sprake is van (pre-) diabetes.

Er zijn ook andere redenen die een verhoogde HbA1c -waarde kunnen veroorzaken, zoals:

 • Bloedarmoede;
 • B12-tekort. B12 help met de aanmaak van rode bloedcellen. Een B12-tekort leidt vaak tot bloedarmoede, wat weer kan zorgen voor een verhoogd HbA1c.
 • Hoge triglyceriden-levels. Triglyceriden zijn vetten in het bloed die energie leveren voor het lichaam. Vaak is het zo dat veel triglyceriden voor een hoge HbA1c-waarde zorgen;
 • Nierziekte of nierfalen. Een HbA1c-test is vaak minder betrouwbaar bij dergelijke aandoeningen. Dit omdat nierziekten voor bloedarmoede kunnen zorgen. Dit beïnvloedt de HbA1c -test;
 • Gebruik van medicatie als opioïden. Als je dergelijke medicijnen op een dagelijkse basis neemt, kunnen ze zorgen voor een verhoogd HbA1c;
 • Aandoeningen aan de milt, zoals sikkelcel anemie. Een HbA1c -test is dan vaak minder nauwkeurig;
 • Lage thyroïde-levels. Thyroïden reguleren de snelheid waarop het lichaam calorieën verbrandt. Als er veel van aanwezig zijn, heeft dit vaak invloed op een HbA1c -test;
 • Hemoglobine type C, D of E. Volgens enkele onderzoeken zijn er wel 250 soorten hemoglobine, waarvan type C, D en E slecht zijn in het vervoeren van zuurstof. Dit kan de HbA1c-levels beïnvloeden.

 

Is een HbA1c-test 100% betrouwbaar?

De test is betrouwbaar. Maar om te concluderen dat je suikerziekte hebt, of een vervroegd stadium ervan, zal je de uitslag samen met andere testen en in overleg met je huisarts moeten beoordelen.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zijn er genoeg onderdelen in het lichaam die ervoor kunnen zorgen dat een HbA1c-test hoog uitslaat. En dat terwijl er dan niet per sé sprake hoeft te zijn van een hoge bloedsuikerspiegel.

Het beste doe je een HbA1c-test dus samen met een aantal andere testen, zoals  nuchtere bloedglucose, glucose na de maaltijd en fructosamine.

HbA1c omrekenen

Vroeger werd HbA1c uitgedrukt in getallen en procenten. Dit is veranderd en nu duiden we het aan in mmol/mol. Echter komen er zo nu en dan nog oude benamingen voorbij. Met de HbA1c -omrekentabel van het Diabetesfonds kun je deze waarden omrekenen.

Bronnen

Bloedsuikerwaarde

Bloedsuikerwaarde

Hoe belangrijk is je bloedsuikerwaarde , en wat is de relatie met gezondheid en diabetes ? En waarom is eigenlijk een langdurige hoge bloedsuiker zo schadelijk voor je gezondheid? In onderstaand artikel leggen we dat én nog veel meer uit. Want kennis over je eigen bloedsuikerwaarden is hartstikke belangrijk!

Inhoud

Wat is een bloedsuikerwaarde?

Het woord zelf zegt het al: bloedsuikerwaarde is de waarde van je bloedsuiker. Dan volgt natuurlijk gelijk de vraag ‘wat is bloedsuiker?’. Deze benaming verwijst naar de hoeveelheid suiker in je bloed. Die suikers haal je uit de koolhydraten in je voeding. Tijdens de spijsvertering breekt je lichaam deze suikers af, totdat het suikermolecuul klein genoeg is om in je bloedbaan te komen. 

Er zijn verschillende soorten suikers, die allemaal anders afgebroken worden. Het verschil tussen deze soorten suikers zit ‘m in de lengte van de keten van de suikermoleculen. Hoe langer de keten, hoe langer het duurt voordat het suikermolecuul in de bloedbaan terechtkomt.

Insuline, glycogeen en glucagon

De hormonen insuline, glycogeen en glucagon regelen het verloop van je bloedsuikerspiegel. Kort na het eten van koolhydraten, stijgt je bloedsuikerspiegel. Als je gezond bent gaat dit ongeveer twee uur door. Daarna daalt je bloedsuikerspiegel weer. Deze daling heb je te danken aan het hormoon insuline. Insuline zorgt ervoor dat spieren en weefsels glucose snel opnemen en op die manier de bloedsuikerspiegel omlaag brengen.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er zóveel suiker het lichaam binnenkomt dat de cellen op een gegeven moment vol zitten. Alle suiker die dan nog binnenkomt, slaat je lichaam op als glycogeen in de lever en in de spieren. Als het suikergehalte in je bloed onder een bepaalde grens komt, wordt het hormoon glucagon actief. Dit hormoon zorgt ervoor dat het lichaam een gedeelde van het opgeslagen glycogeen vrijmaakt, waardoor de bloedsuikerspiegel weer stijgt.

Hoe meet je de bloedsuikerspiegel?

Je bloedsuikerspiegel meet je door middel van een glucosebloedtest. Deze test geeft informatie over of jouw bloedsuikerwaarden binnen de gezonde range vallen.

In de meeste gevallen doe je een bloedtest omdat deze is aangevraagd door je huisarts of een andere professional. Echter kan je een dergelijke test ook zelf laten doen. Dit is dan een preventief bloedonderzoek en deze kan je doen via een organisatie als bijvoorbeeld Wellboard

Hoge bloedglucosewaarden (hyperglykemie) kunnen een teken zijn van diabetes type 2, een aandoening die hartaandoeningen, blindheid, nierfalen en andere complicaties kan veroorzaken. Lage bloedglucosewaarden (hypoglykemie) kunnen zonder behandeling ook leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hersenbeschadiging.

Er zijn verschillende soorten bloedtesten voor het meten van je bloedsuikerspiegel:

Nuchtere bloedsuikerspiegel

De nuchtere bloedglucosetest meet de glucoseconcentratie in het bloed na 8-12 uur vasten (niet eten of drinken). De test wordt meestal uitgevoerd in het ziekenhuis

Nuchtere bloedglucose is vaak de eerste (en soms enige) waarde die standaard getest wordt. En dit terwijl de test op zichzelf alleen iets zegt over de reactie van het lichaam op glucose na 8-12 uur niet eten. Het zegt niks over de manier waarop ons lichaam reageert op voedsel tijdens de rest van de dag. Hierom is het belangrijk een nuchtere bloedsuikerspiegeltest test te combineren met bijvoorbeeld een HbA1c-test en OGTT

Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)

De OGTT meet de insulinerespons op glucose in twee fases.

Dat klinkt een stuk ingewikkelder dan dat het in werkelijkheid is. Een OGTT werkt zo: Je eet niks gedurende de avond en nacht. Eén uur voor de bloedtest krijg je 75 gram glucose opgelost in water. Dan testen ze één en twee uur later je bloedsuikerspiegel. Afhankelijk van de uitkomst van deze test ben je gezond, heb je pre-diabetes of heb je volledige diabetes type 2.  

Er is wel een puntje van kritiek op deze test: als je nét binnen de gezonde range valt, ben je ‘gezond‘. Terwijl je dan heel dicht dicht bij de grens van de pre-diabetesgroep zit. Dat slaat natuurlijk nergens op, want de ontwikkeling van diabetes is een proces. Een proces dat vaak gepaard gaat met het langzaam oplopen van je bloedsuikerspiegel. De dag van de bloedtest val je misschien nog in de ‘gezonde’ categorie, terwijl je een maand later pre-diabetes of zelfs diabetes kan hebben.

Ook voor deze test geldt dus: combineer hem! Het beste met een test naar de nuchtere bloedsuikerspiegel en/of HbA1c-test. 

HbA1c

Hemoglobine A1c meet hoeveel glucose zich permanent bindt aan hemoglobine in rode bloedcellen. Hiermee meet het ruwweg de gemiddelde bloedsuikerspiegel over drie maanden. Als je tijdens die afgelopen drie maanden een hoge bloedsuikerspiegel had, zal een HbA1c-test hoog uitvallen. Een HbA1c-test kan je doen via Wellboard.

Het is echter wel zo dat alles wat invloed heeft op de hoeveelheid rode bloedcellen of hemoglobine, ook invloed heeft op het resultaat van de HbA1c-test. Daardoor kan het resultaat onbetrouwbaar worden. Bij bijvoorbeeld bloedarmoede is de kans groot dat een HbA1c-test een lage uitkomst geeft. Dat komt doordat er dan weinig rode bloedcellen in je bloed zitten, waardoor er dus ook weinig glucose kan binden.  

Daarnaast blijkt uit studies dat sommige mensen standaard een lager HbA1c hebben in vergelijking tot hun bloedsuikerspiegel. Ook zijn er mensen bij wie een HbA1c-test vaak hoger uitslaat. Reden genoeg dus om een HbA1c-test te combineren met een OGTT en/of nuchtere bloedglucosetest. 

HOMA-IR

HOMA-IR combineert een nuchtere bloedglucose met de nuchtere insulinewaarde. HOMA-IR staat voor ‘Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance.’ Oftewel, de test meet hoe insulineresistent je bent. Dit is belangrijk om te weten, want insuline is het belangrijkste hormoon voor het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel. Hoe meer insulineresistent je bent, hoe harder je lichaam moet werken om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Een tekort aan insuline is in de meeste gevallen een aanwijzing voor diabetes of prediabetes.

Een tekort aan insuline kan ook optreden als glucosewaarden normaal zijn. Daarom is het ook bij deze test weer belangrijk hem te combineren. Geen enkele test op zichzelf geeft 100% uitsluitsel, dus een HOMA-IR ook niet. 

Vingerprik

De vingerprik is vooral bedoeld voor mensen met diabetes (type 2). Door middel van een vingerprik voor en na het eten, kunnen zij in de gaten houden wat hun bloedsuikerspiegel doet. Zo weten ze hoeveel diabetesmedicijn zij zichzelf toe moeten dienen. 

Echter is zo’n vingerprik ook bruikbaar als je zelf je bloedsuikerspiegel in de gaten wil houden. Hier heb je een glucosemeter en teststrips voor nodig. Op die manier kan je thuis ongeveer hetzelfde doen als bij een OGTT (insulinerespons op glucose in twee fases). Oftewel, meet een uur na een maaltijd je bloedsuikerspiegel. Herhaal dit een uur later, dus na twee uur na de maaltijd. Doe dit een paar dagen en vergelijk de resultaten met elkaar en kijk of ze binnen de gezonde marges vallen. 

Beste test?

Zoals je kan lezen hebben alle manieren van testen hun nadelen. Waarom we dit benadrukken? Om duidelijk te maken dat één test op zichzelf vaak een onbetrouwbare uitslag geeft. Gelukkig is dit op de lossen door het combineren van twee of drie van bovenstaande testen. Op die manier worden er meerdere variaties van de bloedsuiker getest.

Bijvoorbeeld: als iemand zijn of haar HbA1c hoog is, maar zowel de OGTT en nuchtere bloedsuikertest normaal blijken, is er geen reden tot ongerustheid. Terwijl dit bij enkel een verhoogde HbA1c-test wel zo was geweest.  

Wat te doen bij een hoge bloedsuiker?

Een hoge bloedsuiker staat bekend als een hyper. Langdurig een verhoogde bloedsuiker kan op den duur zorgen voor gezondheidsklachten of diabetes type 2. Er zijn verschillende dingen die je kan doen om een hyper te vermijden:

 • Zorg voor een gezond eetpatroon met eiwitten, goede vetten en vezels;
 • Verminder het aantal eetmomenten op een dag, of eet tijdens deze eetmomenten iets minder;
 • Zorg ervoor dat er genoeg magnesium in je voeding zit. Dit zit vooral in volkorenproducten, vette vis, noten en cacao;
 • Probeer een vast slaapritme aan te nemen. Hierdoor verminder je de stress in het lichaam;
 • Kom in beweging! Maak bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze een wandeling of doe lopend je boodschappen.

Wat zijn de symptomen van een hoge bloedsuikerwaarde?

 • Meer dorst;
 • Vaker plassen;
 • Wazig zien;
 • Vermoeidheid;
 • Wonden die langzaam genezen

Wat zijn de oorzaken van een hoge bloedsuikerwaarde?​​

 • Een maaltijd of snack met meer koolhydraten dan gewoonlijk;
 • Inactiviteit, dus weinig beweging;
 • Te weinig diabetesmedicijnen (dit geldt als je diabetes type 2 hebt);
 • Bijwerkingen van andere medicijnen;
 • Infectie of een andere ziekte;
 • Veranderingen in hormoonlevels, bijvoorbeeld als een vrouw ongesteld wordt;
 • Stress. 

Voedingsadvies bij hoge bloedsuikerwaarden​​


Als je al een hoge bloedsuikerspiegel hebt, zijn er geen concrete voedingsadviezen.  Het is vooral zaak je hoge bloedsuikerspiegel even uit te zitten. Tenzij je diabetes type 2 hebt, dan spuit je jezelf natuurlijk insuline in. Wel zijn er een aantal dingen die je kan doen om een hoge bloedsuikerspiegel in de toekomst te voorkomen:

 • Eet gezond. Dat betekent veel volkoren producten, eiwitten, onverzadigde vetten en vezels; 
 • Drink genoeg, vermijd suikervrije drankjes, zoals vruchtensapjes;
 • Eet minsten één keer per week vette vis. Denk hierbij aan zal. makreel of haring;
 • Beperk de hoeveelheid rood vlees;
 • Let op met het drinken van alcohol. Streef naar maximaal één glas per dag;
 • Blijf in beweging.

Wat te doen bij een lage bloedsuiker?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: bij een te lage bloedsuikerspiegel moet je snel in actie komen. Als een hypo langer dan 30 minuten duurt, komen er schadelijke stoffen vrij in het lichaam. Dat kan weer zorgen voor gezondheidsproblemen. Het lichaam heeft 24 uur nodig om te herstellen van een hypo.

Een lage bloedsuiker staat bekend onder de naam hypoglykemie of hypo. Vanaf een bloedsuikerwaarde onder de 3,5 millimol per liter is er sprake van een hypo. Het is essentieel dat de bloedsuikerwaarde op peil is, want alle cellen in het lichaam hebben suiker nodig om te functioneren. Een hypo ontstaat bij te veel insuline of te weinig glucose (suiker) in het bloed. Een hypo komt voornamelijk voor bij mensen met diabetes, maar ook bij gezonde mensen is er kans op een hypo.

Wat zijn de symptomen van een lage bloedsuikerwaarde?​​

 • Trillen
 • Zweten
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • Een sterke behoefte aan zoete dingen;
 • Prikkelbaarheid
 • Hartkloppingen
 • geeuwen
 • Humeurwisselingen
 • Flauwvallen (alleen bij een ernstige hypo)

Wat zijn de oorzaken van een lage bloedsuikerwaarde?​​​

Afhankelijk van of je wel/geen diabetes hebt, zijn er verschillende oorzaken van een hypo:

Wel diabetes:

 • Gebruik van te veel medicatie (bijv. insuline);
 • Bijwerkingen van andere medicatie op bijv. insuline;
 • Te veel insuline inspuiten voor de maaltijd die gegeten is;
 • Grote inspanning;
 • Drinken van alcohol.

Geen diabetes:

 • Een maaltijd met te veel koolhydraten;
 • Te laat eten of een maaltijd overslaan;
 • Te weinig koolhydraten eten gedurende de dag;
 • Lang vasten;
 • Intensief en lang sporten;
 • Overmatig alcoholgebruik;
 • Gebrekkige leverfunctie;
 • Bijnierstoornissen. 

Voedingsadvies bij lage bloedsuikerwaarden​​

Indien er sprake is van een hypo, is het zaak je bloedsuiker zo snel mogelijk weer omhoog te krijgen! Hiervoor zijn snelle suikers nodig.

Voorbeelden van voedingsadviezen bij een hypo zijn:

 • Glucosetabletten slikken;
 • Geen eetlust of lukt eten/drinken niet? Dan kan een injectie met glucagon helpen. Dit is echter wel een extreme maatregel en normaal gesproken geldt deze alleen voor mensen met diabetes. 

Er zijn ook bepaalde maatregelen om ervoor te zorgen dat je een hypo voor bent:

 • Eet genoeg gedurende de dag en verspreid je maaltijden;
 • Zorg ervoor dat een maaltijd niet extreem veel koolhydraten bevat;
 • Voldoende vezels eten. Dit helpt met een stabiele bloedsuikerspiegel;
 • Vervang snelle koolhydraten voor langzame koolhydraten. Denk bijvoorbeeld aan de switch tussen wit en volkorenbrood;
 • Vermijd koffie of thee met cafeïne;
 • Beperk je inname van alcohol.

Diabetes type 2 en bloedsuikerwaarden

Diabetes type 2 kan ontstaan door een ongezond eetpatroon en een lang verhoogde bloedsuikerspiegel. Dat zit zo: Het hormoon insuline stuurt suikers door naar cellen in het lichaam. Als je er een gewoonte van maakt veel suiker te eten, maakt het lichaam dus ook constant insuline aan. Op den duur kan dat leiden tot insulineresistentie. Oftewel: het lichaam wordt minder gevoelig voor insuline. Hierdoor wordt je bloedsuiker te hoog. Ingrijpen is op zo’n moment noodzakelijk, want een lange hoge bloedsuiker kan leiden tot diabetes type 2.

Als je diabetes heb,  is het dus zaak alert te zijn op je bloedsuikerspiegel. In de meeste gevallen controleer je meerdere keren per dag je bloedsuikerwaarde, om deze zo binnen het gewenste bereik te houden. Als blijkt dat de bloedsuikerspiegel alsnog vaak hoog is, zijn er nog mogelijkheden voor medicijnen.

Risicofactoren diabetes type 2​

Diabetes type 2 ontstaat niet alleen door een lange verhoogde bloedsuiker. Erfelijke factoren spelen ook een rol in de ontwikkeling van de ziekte en dat maakt het risico op diabetes type 2 groter. Andere risicofactoren zijn:

 • Buikvet. Dit is gelijk ook de belangrijkste risicofactor;
 • Overgewicht en de duur hiervan;
 • Te weinig lichaamsbeweging. Hierdoor doet het lichaam geen aanspraak op glucose in de lever en nieren en dit leidt dan weer tot overgewicht;
 • Ongezond eten, met veel snelle suiker en koolhydraatrijke maaltijden;
 • Roken;
 • Eten van veel bewerkt vlees;
 • Een verstoord of slecht slaappatroon.

Symptomen diabetes type 2

First things first: als je het idee hebt dat je een langdurig verhoogde bloedsuikerspiegel of zelfs diabetes type 2 hebt, maak dan gelijk een afspraak bij de huisarts!

Diabetes type 2 komt voort uit een langdurig verhoogde bloedsuiker (hyper). Hierom zijn de symptomen van beide om en nabij hetzelfde:

 • Vaker naar de wc moeten;
 • Vaker iets moeten drinken;
 • Droge mond;
 • Weinig energie;
 • Snel prikkelbaar;
 • Sneller vermoeid, soms na een maaltijd;
 • Omslag in eetlust;
 • Afname van het zicht of een branderig gevoel in je ogen;
 • Veel zin in zoete dingen;
 • Misselijk;
 • Een hypo (te lage bloedsuiker). Dat uit zich vaak in trillerigheid en weinig energie;
 • Wondjes die langzaam genezen;
 • Afgestompt gevoel, tintelingen of verminder van kracht.

Bronnen

Lichaamswaarden

LichaamswaardeN

Welke waardes in je lichaam kun je testen?

Bloedarmoede

Weerstand en Ontstekingen

Onderwerpen

Cholesterol Test Uitgebreid

Cholesterol vervult belangrijke functies in je lichaam; het is een anti-oxidant, helpt de celwanden te beschermt en repareren, en is een bouwsteen voor andere belangrijke stoffen zoals hormonen.

Voor veel mensen is het echter belangrijk de hoeveelheid en samenstelling van hun cholesterol wat beter in de gaten te houden.

Als je bij eerdere testen te hoge cholesterolwaardes hebt gehad, weet je dat dit een indicator kan zijn voor een hoger risico op hart- en vaatziekten.

Naast door de huisarts vaak geteste waardes totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden is het belangrijk om ook andere waardes in overweging worden genomen om een nauwkeuriger en vollediger beeld te krijgen van je risico op hart & vaatziekten.

 • Apolipoproteïne A – het belangrijkste bestanddeel van HDL-cholesterol.
 • VLDL – transporteert triglyceriden en andere vetten door je lichaam
 • hs-CRP – de onstekingswaarde die aangeeft of er (laaggradige) ontstekingen in je lichaam is
 • hbA1c – geeft een indicatie of je gemiddelde bloedsuikerspiegel gezond is, of te hoog.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Een preventief bloedonderzoek is een goede manier om inzicht te krijgen in het functioneren van je lichaam. Zijn er bepaalde waarden die beter kunnen? Dan wijst een bloedonderzoek dat uit. Is je hormoonspiegel niet op peil? Ook dan tikt een bloedonderzoek je op de vingers. reden genoeg dus om regelmatig een (preventief) bloedonderzoek te laten doen. Hoe dat werkt en wat de voordelen ervan zijn lees je allemaal in dit artikel! 

Table of Contents

Wat is preventief bloedonderzoek?

Bij een preventief onderzoek laat je bloed prikken zonder dat daar per sé reden voor is. Op deze manier blijf je op de hoogte van je eigen gezondheid en kan je mogelijke tekorten vroegtijdig aanwijzen! Een preventief onderzoek loopt nooit via de huisarts, maar is op eigen initiatief, via een organisatie als bijvoorbeeld Wellboard.

Bij een bloedonderzoek wordt bloed bij je afgenomen (of je doet dit zelf) en wordt het onderzochtk op een aantal bloedwaarden. Je krijgt zo een inkijk belangrijke processen in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan vitamines, cholesterol, suikerwaarden en het functioneren van je organen. Daarnaast geeft een preventief bloedonderzoek inzicht in eventuele risicofactoren op bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten). Tevens wordt je op de hoogte gesteld van mogelijkheden voor een betere prestatie van je lichaam (denk aan vitamine- of hormoonwaardes).

Met een preventief bloedonderzoek krijg je dus belangrijke informatie over je lichaam!

Waarom preventief bloedonderzoek

Belangrijk om te weten, is dat een huisarts bloedwaardes vaak vergelijkt met standaardwaardes. Wij bij Wellboard kijken daarentegen  juist naar naar zogeheten optimaal waarden. Oftewel, de meest optimale bloedwaarden die passen bij  jouw geslacht en leeftijd. Deze waarden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kennis van onze therapeuten uit de praktijk. 

Op basis van ervaringen hebben we ervaren dat mensen preventief bloed laten prikken omdat ze:

 • Bepaalde symptomen of klachten willen voorkomen;
 • Via een bloedonderzoek een duidelijk beeld van hun eigen gezondheid willen hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vroegtijdig risico’s signaleren;
 • Informatie willen over belangrijke lichaamswaarden, zoals vitamines, mineralen of cholesterol;
 • Willen weten of hun gezondheid risico loopt. Mocht er sprake zijn van een gezondheidsrisico, dan kan een vroegtijdige verandering in leefstijl vaak voorkomen dat klachten verergeren;
 • Betere keuzes willen maken in hun voeding of leefstijl;
 • Willen weten of hun gezondheid zich heeft verbetert nadat ze hun voeding of leefstijl veranderd hebben;
 • Hun energie, fitheid of concentratie in het dagelijks leven willen verhogen
 •  

Voordelen van preventief bloedonderzoek

 • Geruststelling: Als de uitslag goed is, kan dat een hele opluchting en geruststelling zijn.  
 • Anonimiteit: een test die je zelf koopt, kan je doen zonder dat iemand anders hiervan weet
 • Gemakkelijk: Het is vaak snel en gemakkelijk om zo’n test te doen. Veel testen kun je thuis of in de buurt  (laten) doen.
 • Inspirerend: Na een test gaat je mogelijk bewuster leven omdat je gezonder wil worden. 
 • Controle: Je kiest zelf wat je wilt laten onderzoeken en wat niet. Daarnaast is het ook aan jou met wie je de uitslag wel/niet deelt en wat je er verder zelf mee doet. 

Let op: Heb je erge klachten of heb je zorgen over je gezondheid? Maak dan altijd een afspraak met je huisarts.

Waar kun je een preventief bloedonderzoek doen?

Preventief bloedonderzoek kan zowat overal door het hele land. Je kunt een afspraak maken voor preventief bloedprikken en onderzoeken via: 

  • het internet (denk aan een organisatie als Wellboard);
  • een specialistische kliniek;
  • een diëtist.

Als je een verwijsbrief van de huisarts meekrijgt, wordt er meestal bloed geprikt in een ziekenhuis. Aanvullend hierop kun je nog verdere preventieve testen doen, die dieper inzoomen op een bepaald gezondheidsonderwerp. Dit doe je dus niet bij de huisarts, maar kan je zelf zonder verwijzing aanvragen.

Bij Wellboard vindt zo’n preventief bloedonderzoek plaats bij een prikplek bij jou in de buurt óf zelfs thuis. Op die manier kost het weinig moeite en blijf je toch op de hoogte van je eigen gezondheid.

Wat kun je testen met preventief bloedonderzoek?

Er is tegenwoordig heel veel mogelijk qua bloedonderzoek in Nederland. De onderstaande biomarkers zijn slechts een klein deel van alle lichaamswaarden die getest kunnen worden, maar tevens wel de waarden die het meeste inzicht geven in je eigen gezondheid. 

Bloedbeeld en bloedarmoede

 • Groot bloedbeeld
 • Hemoglobine
 • Witte bloedcellen
 • Rode bloedcellen
 • Erytrocyten
 • Hematocriet
 • Bloedplaatjes
 • Ferritine
 • Transferrine
 • Transferrine verzadiging
 • TIBC (IJzerbindingscapaciteit)
 • MCH
 • MCV
 • MCHC
 • Bezinking
 • Leukocyten
 • Trombocyten
 • Neutrofiele granulocyten
 • Lymfocyten
 • Monocyten
 • Eosinofiele granulocyten
 • Basofiele granulocyten

Schildklier

Vet huishouding

 • Omega 3 & 6

Cholesterol / Hart en Vaten

Weerstand

 • IgG SARS COV-2

Metabolisme

 • Co-Q10 (Ubiquinon)
 •  

Vitaminen & Mineralen Tekorten Check + Voedingsadvies

Veel mensen eten gezond en slikken supplementen. Maar de meeste mensen zijn niet op de hoogte van hun bloedwaarden, terwijl deze cruciaal zijn voor een goede gezondheid.

Bij Wellboard geven wij inzicht door het meten van belangrijke bloedwaarden die je wellbeing beïnvloeden. Op basis van de testresultaten krijg je  voedings- en leefstijltips om je lichaamswaarden te optimaliseren en je beter te voelen. We helpen je ontdekken wat je lichaam van binnenuit nodig heeft.

Bloedonderzoek wordt in de professionele sportwereld al decennialang gebruikt om de optimale gezondheid van topsporters te monitoren en waar nodig te voorzien van voeding, suppletie en leefstijl aanpassingen. Wellboard maakt deze tests nu voor iedereen beschikbaar om de gezondheid en het welzijn te optimaliseren.

In deze test worden naast belangrijke vitaminen en mineralen ook andere  belangrijke lichaamswaarden in 1 test gemeten, zoals je bloedsuiker, schildklier en een uitgebreid bloedbeeld. Op basis van de uitslag schrijft een ervaren Diëtist een persoonlijk voedings- en supplementen advies waarmee je aan de slag kunt om jouw waarden te verbeteren. Betere lichaamswaarden dragen bij aan een betere gezondheid en wellbeing.

In deze test meet je de volgende waarden:

 • Vitamine D: belangrijk voor gezonde botten, tanden, spieren, weerstand
 • Magnesium (intracellulair): Het mineraal magnesium draagt bij aan een goede werking van het zenuwstelsel en is belangrijk voor de vorming van je botten en tanden  en voor een normale werking van de spieren.
 • Vitamine B12: belangrijk voor gezonde bloed-, hersen- en zenuwcellen
 • Foliumzuur (vitamine B11): Foliumzuur is belangrijk voor de groei en goeie werking van je lichaam. Het is belangrijk en voor de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Foliumzuur  speelt ook een grote rol bij de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind. Als je een tekort hebt aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede.
 • Ferritine (Ijzer): IJzer is belangrijk voor het vervoer van zuurstof door je bloed. En zuurstof heb je nodig voor een goede werking van je cellen.
 • hbA1c(bloedsuiker):  Een belangrijke waarde om te weten omdat een te hoog HbA1c niveau een grotere kans geeft op gezondheidsproblemen, zoals schade aan je bloedvaten en suikerziekte Dit geldt zowel bij diabetes type 1 als type 2.
 • TSH: deze waarde geeft belangrijke informatie over hoe je schildklier werkt en daarmee je energiehuishouding. De hormonen die je schildklier aanmaakt regelen je stofwisseling. Deze regelen hoe je lichaam energie haalt uit alles wat je eet.
 • Groot Bloedbeeld: Geeft belangrijke informatie over de hoeveelheid en de soorten cellen in je bloed. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door het lichaam, witte bloedcellen zijn belangrijk bij de afweer.  Bloedplaatjes zijn belangrijk bij je bloedstolling.

Vitaminen & Mineralen Tekorten Check Extra

Veel mensen eten gezond en slikken supplementen. Maar de meeste mensen zijn niet op de hoogte van hun bloedwaarden, terwijl deze cruciaal zijn voor een goede gezondheid.

Bij Wellboard geven wij inzicht door het meten van belangrijke bloedwaarden die je wellbeing beïnvloeden. Op basis van de testresultaten krijg je  voedings- en leefstijltips om je lichaamswaarden te optimaliseren en je beter te voelen. We helpen je ontdekken wat je lichaam van binnenuit nodig heeft.

Bloedonderzoek wordt in de professionele sportwereld al decennialang gebruikt om de optimale gezondheid van topsporters te monitoren en waar nodig te voorzien van voeding, suppletie en leefstijl aanpassingen. Wellboard maakt deze tests nu voor iedereen beschikbaar om de gezondheid en het welzijn te optimaliseren.

In deze test worden naast belangrijke vitaminen en mineralen ook andere  belangrijke lichaamswaarden in 1 test gemeten, zoals je bloedsuiker, schildklier en een uitgebreid bloedbeeld.

In deze test meet je de volgende waarden:

 • Vitamine D: belangrijk voor gezonde botten, tanden, spieren, weerstand
 • Magnesium (intracellulair): Het mineraal magnesium draagt bij aan een goede werking van het zenuwstelsel en is belangrijk voor de vorming van je botten en tanden  en voor een normale werking van de spieren.
 • Vitamine B12: belangrijk voor gezonde bloed- hersen en zenuwcellen
 • Foliumzuur (vitamine B11): Foliumzuur is belangrijk voor de groei en goeie werking van je lichaam. Het is belangrijk en voor de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Foliumzuur  speelt ook een grote rol bij de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind. Als je een tekort hebt aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede.
 • Ferritine (Ijzer): IJzer is belangrijk voor het vervoer van zuurstof door je bloed. En zuurstof heb je nodig voor een goede werking van je cellen.
 • hbA1c(bloedsuiker):  Een belangrijke waarde om te weten omdat een te hoog HbA1c niveau een grotere kans geeft op gezondheidsproblemen, zoals schade aan je bloedvaten en suikerziekte. Dit geldt zowel bij diabetes type 1 als type 2.
 • TSH: deze waarde geeft belangrijke informatie over hoe je schildklier werkt en daarmee je energiehuishouding. De hormonen die je schildklier aanmaakt regelen je stofwisseling. Deze regelen hoe je lichaam energie haalt uit alles wat je eet.
 • Groot Bloedbeeld: Geeft belangrijke informatie over de hoeveelheid en de soorten cellen in je bloed. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door het lichaam, witte bloedcellen zijn belangrijk bij de afweer.  Bloedplaatjes zijn belangrijk bij je bloedstolling.

Iron Pupil Optimaal Pakket

Track je
lichaamswaardes.
Word sneller fit.

Test je vitamines, hormonen en lichaamsfuncties gedurende je Iron Pupil traject, en optimaliseer je voeding en supplementen.

We gaan jullie traject nog meer data-gedreven maken. Let’s go!
— Michael Henskens
Test je vitamines, hormonen en lichaamsfuncties gedurende je Iron Pupil traject, en optimaliseer je voeding en supplementen.

Track je
lichaamswaarden. Word sneller fit.

Monitor de stand van 29 belangrijke waardes in jouw lichaam

Welke vitaminen, mineralen, hormonen en functies in jouw lichaam zijn optimaal, en welke kunnen beter om je top te voelen en te presteren? Heb jij tekorten of andere aandachtsgebieden? Met 3 bloedtesten tijdens het Iron Pupil traject zie jij de impact van je training en je dieetaanpassingen.
Vitaminen en Mineralen
 • Vitamine D
 • Vitamine B12
 • Ferritine (IJzer)
 • Magnesium (Intracellulair)
 • Foliumzuur
Hormonen
 • Testosteron
 • TSH
 • Vrij T4
 • Oestrogeen
Bloedsuiker
 • hbA1c
Ontstekingen en Weerstand
 • hs-CRP
 • Witte bloedcellen
 • Bloedplaatjes
 • Monocyten
 • Basofiele granulocyten
 • Eosinofiele granulocyten
 • Neutrofiele granulocyten
 • Lymfocyten
Cholesterol en Lever
 • Cholesterol (totaal)
 • HDL
 • LDL
 • Triglyceriden
 • ALAT
Bloedarmoede
 • Hemoglobine
 • Rode bloedcellen
 • Hematocriet
 • MCV
 • MCH
 • MCHC

Geanalyseerd door top specialisten

We brengen alle relevante kennis bij elkaar.

 • Medische analyse door top laboratoria uit Europa.
 • Persoonlijk Advies door een orthomoleculaire dietist – op basis van jouw lichaamswaarden en in het licht van jouw doelen en leefstijl.
 • Vergelijking met voor jou optimale waarden in plaats van normaalwaarden (zoals de huisarts doet).
 • Wetenschappelijk onderbouwd.

Tweak gemakkelijk je voeding en supplementen

Krijg persoonlijke voedings- en suppletietips in je online dashboard.
 
Op basis van jouw doelen en lichaamswaarden, samengesteld door jouw dietist.
 

Hoe werkt het?

1

Online Intake

Na je bestelling doe je een online intake om ons je gezondheidssituatie en je doelen te laten weten.

2

Bloedtest bij Iron Pupil

3 keer in je traject word je s’ochtends in de dojo getest.

Met een simpel prikje, door een Wellboard professional.

3

Ontdek je waardes en je advies.

Je krijgt binnen enkele dagen je waardes binnen op je online dashboard.

Na de eerste en de laatste test krijg je ook een persoonlijk voedingsadvies.

4

Monitor je voortgang.

Train ze ! Pas je voeding en suppletie aan en zie tijdens de herhaaltests hoe je lichaamswaarden verbeteren

Kies je pakket

Aanbevolen

Optimaal Compleet

Het hoogste detailniveau: we testen alle lichaamswaarden bij elke test.

Vitaminen en Mineralen
 • Vitamine D
 • Vitamine B12
 • Ferritine (IJzer)
 • Magnesium (Intracellulair)
 • Foliumzuur
Hormonen
 • Testosteron
 • TSH
 • Vrij T4
 • Oestrogeen
Bloedsuiker
 • hbA1c
Ontstekingen en Weerstand
 • hs-CRP
 • Witte bloedcellen
 • Bloedplaatjes
 • Monocyten
 • Basofiele granulocyten
 • Eosinofiele granulocyten
 • Neutrofiele granulocyten
 • Lymfocyten
Cholesterol en Lever
 • Cholesterol (totaal)
 • HDL
 • LDL
 • Triglyceriden
 • ALAT
Bloedarmoede
 • Hemoglobine
 • Rode bloedcellen
 • Hematocriet
 • MCV
 • MCH
 • MCHC

€ 749

Optimaal Light

We testen alle lichaamswaarden aan het begin en aan het eind.

De waarden met een * worden 3 keer getest.

Vitaminen en Mineralen

 • Vitamine D *
 • Vitamine B12 *
 • Ferritine (IJzer)
 • Magnesium (Intracellulair)
 • Foliumzuur

Hormonen

 • Testosteron *

Bloedsuiker

 • hbA1c *

Ontstekingen en Weerstand

 • hs-CRP *
 • Witte bloedcellen
 • Bloedplaatjes
 • Monocyten
 • Basofiele granulocyten
 • Eosinofiele granulocyten
 • Neutrofiele granulocyten
 • Lymfocyten

Cholesterol en Lever

 • Cholesterol (totaal)
 • HDL
 • LDL
 • Triglyceriden

Bloedarmoede

 • Hemoglobine
 • Rode bloedcellen
 • Hematocriet
 • MCV
 • MCH
 • MCHC

€ 479